Werken bij

Jouw collega's

Lenie, Pedagogisch medewerker

Lenie

“De kinderen triggeren me steeds weer om nieuwe oplossingen te bedenken”

“Ik doe dit werk inmiddels 14 jaar en ga nog iedere dag met plezier naar m’n werk. Wanneer ik een mindere dag heb en ik kom binnen, word ik meteen weer blij. Ik werk met kinderen van twee en een half tot en met vier jaar, een geweldige leeftijdsgroep! Ze zijn zo puur en ook lekker ondeugend. Ik vind het mooi om te zien als kinderen zich ontwikkelen en stappen zetten, hoe klein ook. De kinderen triggeren me ook steeds weer om nieuwe oplossingen te bedenken. Waarom reageert hij of zij op deze manier? Hoe kan ik hem of haar boeien? Dat houdt het voor mezelf ook elke dag weer uitdagend.”

Wat zijn dan de grootste uitdagingen binnen je werk?
“Mijn belangrijkste uitdaging is om ervoor te zorgen dat een kind zich zo snel mogelijk veilig en vertrouwd voelt op de groep. Zo voelen kinderen zich vrij om de wereld te ontdekken en om zichzelf te ontwikkelen. Daarnaast is een van mijn grotere uitdagingen het bedenken van een passend persoonlijk plan van aanpak voor de kinderen die de meeste zorg nodig hebben. Ik ben mentor van kinderen die een achterstand hebben, bijvoorbeeld op het gebied van spraak, taal, gecijferdheid en sociale vaardigheden. Voor kinderen met een achterstand van zes maanden of meer maak ik een persoonlijk plan van aanpak. Daarin stellen we doelen en omschrijven we hoe we die gaan bereiken. Dat kunnen grote en kleine doelen zijn. Wanneer zo’n doel bereikt is, geeft dat zo veel voldoening! Zo had ik een kind op de groep dat nog niet kon spreken, maar toch opeens een woordje zei. Dat zijn echt mijn kleine geluksmomentjes.”

“Ik vind het mooi om te zien als kinderen zich ontwikkelen en stappen zetten, hoe klein ook”

Wat zou een nieuwe collega van jou echt moeten kunnen?
“Je moet vertrouwen uitstralen. Daarmee bedoel ik dat een kind zich bij je op zijn of haar gemak moet voelen. Dat je een hart moet hebben voor kinderen, lijkt me logisch. Je moet ook creatief zijn in de manier waarop je de kinderen benadert en vermaakt. Zo hadden we bijvoorbeeld twee kinderen op de groep die erg druk waren. Ze renden het grootste deel van de dag achter elkaar aan en stoorden de andere kinderen. Aan mij de taak om dan te bedenken hoe ik deze twee kinderen kan vermaken zonder dat ze de andere kinderen afleiden. Ik heb ze meegenomen naar een ander lokaal en heb toen garages met ze gebouwd met blokken en auto’s. Zo kon iedereen uiteindelijk heerlijk spelen! Dit soort oplossingen bedenken is dus wel belangrijk als pedagogisch medewerker. En voor degenen die eens echt willen ondervinden hoe dit werk eraan toe gaat: ik nodig je van harte uit om eens een dagdeel met me mee te draaien!”